1 Mayıs 2014 Perşembe

HEP BİRLİKTE          Unutulmaması gereken bir gerçek:

     Toplumsal sorunların çözümü de toplumsaldır; bireysel çabalarla toplumsal sorunlar çözülmez.    Vedat Günyol'un düşüncelerinin ana çizgisini şöyle özetliyor Mehmet Seyda:

    İnsanoğlu kendini tek başına kurtarmaya çabaladıkça toplum batar. Kurtulacaksak, birbirimizi destekleyerek el ele ve hep birlikte kurtulalım. Bilimin, aklın ve ahlakın gösterdiği tek yol budur.                                                                                   VEDAT GÜNYOL

     

       İki kurbağa süt güğümüne düşmüşler. Birisi biraz çırpınmış ve bakmış ki kurtulma ümidi yok, kendini bırakmış ve boğularak ölmüş. Öteki çırpınmaya devam etmiş. Çırpınmış, çırpınmış, çırpınmış... Tam kollarındaki derman tükenecekken bir de bakmış ki süt, çırpılmaktan tereyağına dönüşmüş. Tereyağının üstüne çıkıp, bir sıçrayışta güğümden dışarı atlarken düşünmüş, "ikimiz birlikte çırpınsaydık daha mı erken kurtulurduk?" diye.Üçsen ikisin, ikisen birsin, birsen hiç kimse.

(Adıge atasözü)Kutlu olsun


FİLLER SULTANI

      Filler Sultanı ordusunu toplar, bereketli karınca ülkesini işgal eder. Yeryüzünün en çalışkan hayvanları olan karıncaları ise kölesi yapar. Yardımcısı Ulukepez aracılığıyla karıncaların önderlerini huzuruna çıkartır. Hepsi Filler Sultanı'ndan aman diler. Bir tek Davut Peygamber zamanından beri demircilikle uğraşan kırmızı sakallı karınca Filler Sultanı'na başkaldırır." Savaşacaklar ! " der ve Ulukepez' in sırtından atladığı gibi kaybolur. 
       Filler Sultanı karıncaları hiç durmadan çalıştırır. Kendisine büyük bir saray ve dünyanın merkezinden çıkartılan bir taştan taht yaptırır. İstekleri bununla bitmez, ömür boyu yetecek yiyecek depolatır, her file bir saray ister, son olarak da ölümsüzlük suyunun karıncalar tarafından getirilmesini ister. Bunu yaparken her fırsatta karıncalara " fil " olduklarını telkin eder. Gazetelerle, anonslarla her karıncanın bir fil olduğu telkin edilir. 
        Dağlara çekilen Kızıl Sakallı Karınca ise burada uygun zamanı kollar. Bu sırada bol bol okur, Filler Sultanı'ndan kurtulmanın yollarını arar. Sarıca karıncalarsa sakallarını kızıla boyayarak kızıl sakallı karıncaların arasına karışırlar, bir yandan da fillere karşı savaşmaları için kışkırtırlar. Önce dağgezen karıncalar, daha sonra diğer karıncalar fillere saldırır; fakat sonuç hüsran olur. Kızıl Sakallı Topal Karınca bu durumu gördükçe kahrolur, diğer yandan fil ülkesindeki karıncalar bir fil olduklarını zannederek gece gündüz çalışmaya devam ederler. Kızıl Sakallı Karınca, yalnızca Filler Sultanı ile mücadele etmez. Karıncaların aşırılıklarına, hatalarına ve sarıca karıncaların ihanetlerine karşı da mücadele eder. Sonunda karıncalara kazanmanın yolunu gösteren de Kızıl Sakallı Karınca'nın bu doğru önderliğidir.
     Bir sabah uyanan karıncalar her yerden kadim karınca türküsünü duymaya başlarlar. Artık karıncaları durdurabilecek bir şey yoktur. Yüreklerinde, her yerlerinde bu türküyü hissederler. Ve Kızıl Sakallı Karınca, diğer karıncalara kendilerini Filler Sultanı'ndan kurtaracak yöntemi gösterir. " En iyi yaptığımız işi yapacağız " der: " Kazacağız ! "Karıncalar büyük bir hızla yerkürenin altını kazmaya başlarlar ve haykırırlar: "YERYÜZÜNÜN BÜTÜN KARINCALARI BİRLEŞİNİZ." Karıncalar kazdıkça Filler Sultanlığı'nın hızla altı boşalan bütün sarayları yerle bir olur.Merhaba!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder